Privatlivspolitik - Bilabonnement

Indhold

  • Introduktion
  • Kontaktoplysninger
  • Behandling af dine oplysninger
  • Dine rettigheder

Introduktion

Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvad dine rettigheder i den forbindelse er. Vi opfordrer dig derfor til at gennemlæse politikken og gøre dig bekendt med behandlingen.

For en let og overskuelig tilgang, kan du i indholdsfortegnelsen klikke på det emne, du ønsker at vide mere om

Kontaktoplysninger

Bilabonnemet A/S

Vibeholmsvej 31

2605 Brøndby

E-mailadresse: support@bilabonnement.dk

Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig. De fleste personlige oplysninger vælger du selv, om du vil udlevere til os, f.eks. ved at tilmelde dig vores nyhedsbreve eller ved indgåelse af en leasingaftale.

Personlige oplysninger, som indsamles hos dig, f.eks. dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Indgår du i en kontrakt med os, spørger vi ofte om dit personnummer, så vi er sikre på at kunne identificere dig. Nogle gange har vi også brug for yderligere oplysninger, f.eks. kørekortnummer, kopi af kørekort og bankkontooplysninger samt fotos af dig. Disse behandles og opbevares i henhold til gældende lovgivning.

For at vores behandling af dine personoplysninger er lovlig, skal der være et konkret formål med behandlingen, dvs. at det er nødvendigt for at kunne opfylde en aftale med dig, at det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, at vi har en legitim interesse grundet vores forretning eller fordi du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, jævnfør persondataforordningen artikel 6.

Legitime interesser: Andre formål er at lave generel markedsføring, kundetilfredshedsundersøgelser og at kunne tilbyde dig god service gennem brugerdefinerede tjenester og mere relevant indhold. Desuden bruger vi dine data til at skabe statistikker og rapporter til analysering af markedet, demografiske og geografiske forhold, interesser og adfærd. Kunde- og markedsanalyser samt behandling heraf til statistiske formål udføres, så det ikke er muligt at identificere individuelle kunder.

Samtykke: Vi indhenter kun samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10. Hvis vi har modtaget dit samtykke til elektronisk markedsføring eller telefonisk henvendelse, bruger vi dette til at henvende os i forhold til din forespørgsel. Mangler vi dit samtykke, vil du gå glip af vigtige informationer, tilbud m.m.. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til elektronisk markedsføring tilbage, f.eks. via et afmeldingslink i bunden af et nyhedsbrev eller ved at kontakte os på samtykke@kwbruun.dk.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi behandler dine oplysninger med den største omhu, og dine oplysninger anvendes kun af os, af vores koncernforbundne selskaber og samarbejdspartnere for at yde dig den bedste service.

Behandling af dine oplysninger

Behandlinger foretages i forbindelse med eventuel lejeaftale
Kreditvurdering

Formål: Udføre kreditvurdering, for at opfylde kravene til kreditvurdering

Kategori: Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger, telefonnummer, e-mailadresse

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og c

Videregivelse: Internt i koncernen og Experian

Opbevaring: Dine data slettes efter 30 dage, medminde kreditvurderingen skal bruges som baggrund for indgåelse af aftale, da vil kreditvurderingen opbevares i overensstemmelse med kravene i kreditaftaleloven

Betalinger til os

Formål: At kunne dokumentere bogføring overfor relevante myndigheder

Kategori: Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse, bankoplysninger, kørekortnummer, registrerings- og stelnummer

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c

Videregivelse: Internt i koncernen

Opbevaring: Fakturagrundlag slettes efter 5 år fra udgangen af indeværende regnskabsår, øvrig data slettes umiddelbart efter aftalens udløb

Lejeaftalen

Formål: At kunne overholde vores forpligtelse i forbindelse med lejeaftalen

Kategori: Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse, bankoplysninger, kørekortnummer, registrerings- og stelnummer

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b

Videregivelse: Internt i koncernen, Euromaster, værksteder, p-selskaber og myndigheder

Opbevaring: Umiddelbart efter udløbet af aftalen

Inkasso

Formål: At inkassere udestående

Kategori: Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse, bankoplysninger

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b

Videregivelse: Internt i koncernen og Intrum Justitia

Opbevaring: Personoplysningerne slettes 5 år fra udgangen af indeværende regnskabsår, øvrig data slettes umiddelbart efter aftalens udløb

Udbetaling af tilgodehavende

Formål: Tilbagebetaling ved for meget indbetalt

Kategori: Almindelige personoplysninger

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b

Videregivelse: Jyske bank, Navision og dracar

Opbevaring: Personoplysningerne slettes 5 år fra udgangen af indeværende regnskabsår, øvrig data slettes umiddelbart efter aftalens udløb

Forsikring

Formål: At registrere og formidle aftalen om forsikring til forsikringsselskabet

Kategori: Almindelige oplysninger: Navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, fødselsdag, registrerings- og stelnummer

Kilde: Den registrerede selv og den forhandler du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra b

Videregivelse: Dine oplysninger videregives til forsikringsselskabet for at kunne tegne forsikringen

Opbevaring: Slettes efter maksimalt 6 mdr.

Nyhedsbrev

Formål: At eventuelt sende dig nyheder eller information vedr. din eksisterende aftale

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede og information i forbindelse med overholdelse af lejeaftalen ift. bl.a. servicebesøg, dækskifte mm.. Dette hensyn, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger, vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

Videregivelse: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes ved udløb af lejeaftalen

Cookies

Vi bruger cookies, elektroniske billeder og lignende sporingsteknikker på vores hjemmeside og i vores e-mail kommunikation. Læs mere om vores cookie politik her.

Dine rettigheder

Herunder kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via support@bilabonnemnet.dk.

Ret til indsigt: Du har ret til at vide hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt få en række oplysninger om behandlingen.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

Ret til sletning: I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores fastsatte slettefrist.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse: Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om, hvordan du klager og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.